Čile

Čile se prvi put susreo sa vinom tokom španske kolonizacije. U 20 veku veliki broj francuza dolazi u Čile i sa sobom dovode francuske vrste vina Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere. Baš ovi tipovi vina su najzastupljeniji u današnjem Čileu.

Pretraga