Konjak

Konjak je alkoholno piće, vrsta vinjaka koja je dobila naziv po istoimenom gradu u Francuskoj.Sprema se od posebne vrste belog grožđa (suvo, kiselo) koje se dva puta peče u bakarnim kazanima, nakon čega se najmanje dve godine odlaže u hrastovu burad koja su napravljena u Francuskoj. U zavisnosti od vrste i proizvođača, sadrži oko 53% alkohola.

U Francuskoj najpoznatiji proizvodjači su Martell i Remy Martin a njih mozete kupiti u našoj prodavnici.

Pretraga