Žestina / Vodka

tito's vodka

tito's vodka

3.020,00 RSD

Žestina / Vodka

Najprodavanija vodka u Usa.
Titova vodka je pravljena u malim serijama, koju pravi Tito Beveridž u Ostinu u Teksasu. Destiluje se šest puta u loncu i filtrira da bi se dostigao nivo kvaliteta koji Tito želi za svoj alkohol.


Slični proizvodi
Slični proizvodi